ספרי הקורסים (כולל גרסאות PDF להורדה) לרכישה נפרדת

ספר בכריכה רכה, החלק הראשון של הקורס המיועד לרמת המתחילים ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, החלק השני של הקורס המיועד לרמת המתקדמים ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, החלק הראשון של הקורס המיועד לרמת המתחילים ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, מיועד ללומדי צרפתית ללא ידע מוקדם ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, החלק השני של הקורס המיועד לרמת מתקדמים ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, מיועד לרמת מתקדמים (בעלי ידע טוב וקודם באנגלית) ומכיל את כל החומר העיוני,לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח
ספר בכריכה רכה, מיועד לרמת המתחילים ומכיל את כל החומר העיוני, לרבות כל התרגילים ודרכי פתרונם עם כרטיס קוד אישי.
מחיר רגיל: 149 ש"ח
מחיר באתר: 139 ש"ח