פרטי המוצר

מק"ט
כולל:
This App combines all our Hebrew applications for iPad / for iPhone.
The HEBREW App

אפליקציות למוצר זה

AppStore https://itunes.apple.com/app/id674010867?mt=8 
APP2020 גרסת חינם לאייפון ואייפד + אפשרות שדרוג בחנות אפסטור
AppStore https://itunes.apple.com/app/id680465597?mt=8 
5IAP WW Sp גרסת חינם לאייפון + אפשרות שדרוג בחנות אפסטור הבינלאומית
SPEAKit WEB http://www.speakit.tv/en-US/Home-LearnHebrew 
SPEAKit לימוד מקוון באתר הווידיאו שלנו
Share |