מרכז הורדות

אנא ענה על השאלה:
שאלה לשם הורדת קובצי ה-MP3 של הקורס: איזה תאריך בחודש אוגוסט מצויין בעמוד 80?
תשובה