מרכז הורדות

אנא ענה על השאלה:
שאלה לשם הורדת קובצי ה-MP3 של הקורס: באיזה עמוד מתחיל שיעור 19?
תשובה