מרכז הורדות

אנא ענה על השאלה:
שאלה [30100054718 PDF] לשם הורדת דפי העבודה של הקורס בחינם: על התקליטור שברשותכם - מהו הקוד המצוין על התקליטור שברשותכם? (או מה הן 7 הספרות הראשונות של הקוד אשר מופיע בתחתית התקליטור?)
תשובה